โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

วันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ได้พานักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ดอยตุงโมเดล (Doitung Model) จังหวัดน่านและเชียงราย  ภายใต้โครงการ "ปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย" จังหวัดน่าน และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่......อ่านต่อ

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญา MOU เข้าร่วมส่งผักเข้าโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตามนโยบายโคงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยการนำของ บริษัท ประชารัฐหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) กับทางโรงพยาบาลหนองบัวลำภู พร้อมเ......อ่านต่อ

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศร่วมกันดำเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยอย่างมีคุณภาพเเละประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมเเละสนับสนุนการดำเนินการดังกล่......อ่านต่อ
26/01/2561