โครงการของเรา

โครงการอื่นๆ ที่น่าสนใจ

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

 ในวันที่ 6 กันยายน ณ อาคาร CW TOWER  ที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อยอดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด เป็นรุ่นที่ 2  ซึา่งภายในงานมีการต้อนรับนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2  ตามเเต่ละภาคกันอย่างอบอุ่น พร้อมผูกผ้าขาวม้าที่เป็นอ......อ่านต่อ
23/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

ด้วยทางบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการ "สานพลังเพื่อบ้านเกิด" ในช่วงระยะเวลาที่นักพัฒนาธุรกิจชุมชนได้ลงปฎิบัติงานในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัทฯ เห็นถึงศัักยภาพเเละความสามารถของนักพัฒนาธุรกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการงานอย่างมีประสิทธิ......อ่านต่อ
23/02/2561

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด

วันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ได้พานักพัฒนาธุรกิจชุมชน รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ดอยตุงโมเดล (Doitung Model) จังหวัดน่านและเชียงราย  ภายใต้โครงการ "ปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย" จังหวัดน่าน และโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่......อ่านต่อ