ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

ร่มผ้าขาวม้ากันน้ำ / Waterproof Pha Khao Ma Umbrella

ร่มผ้าขาวม้ากันน้ำ / Waterproof Pha Khao Ma Umbrella
ตรัง

ติดต่อร้านค้า

ร่มผ้าขาวม้ากันน้ำ / Waterproof Pha Khao Ma Umbrella

ร่มผ้าขาวม้ากันน้ำ /Waterproof Pha Khao Ma Umbrella
ตรัง

ติดต่อร้านค้า

ตระกร้ากระจูดบาติกลายใต้ทะเลพื้นแดง / Hand-weaved bulrush (krajud)  basket with red sea-bed pattern batik edging

ตระกร้ากระจูดบาติกลายใต้ทะเลพื้นแดง / Hand-weaved bulrush (krajud)  basket with red sea-bed pattern batik edging
ภูเก็ต

ติดต่อร้านค้า

ร่มผ้าขาวม้ากันน้ำ / Waterproof Pha Khao Ma Umbrella

ร่มผ้าขาวม้ากันน้ำ / Waterproof Pha Khao Ma Umbrella
ตรัง

ติดต่อร้านค้า

ตระกร้ากระจูดบาติกลายทะเลพื้นเหลือง / Hand-weaved bulrush (krajud)  basket with yellow sea pattern batik edging

ตระกร้ากระจูดบาติกลายทะเลพื้นเหลือง / Hand-weaved bulrush (krajud)  basket with yellow sea pattern batik edging
ภูเก็ต

ติดต่อร้านค้า

ถุงผ้าบาติก ใบใหญ่ / Batik Cloth Bag - large

ถุงผ้าบาติก ใบใหญ่ / Batik Cloth Bag - large
ปัตตานี

ติดต่อร้านค้า

ร่มผ้าขาวม้ากันน้ำ / Waterproof Pha Khao Ma Umbrella

ร่มผ้าขาวม้ากันน้ำ / Waterproof Pha Khao Ma Umbrella
ตรัง

ติดต่อร้านค้า

ตระกร้ากระจูดบาติกลายทะเลพื้นเขียว / Hand-weaved bulrush (krajud)  basket with green sea pattern batik edging

ตระกร้ากระจูดบาติกลายทะเลพื้นเขียว / Hand-weaved bulrush (krajud)  basket with green sea pattern batik edging
ภูเก็ต

ติดต่อร้านค้า

ตระกร้ากระจูดบาติกลายทะเลพื้นม่วง / Hand-weaved bulrush (krajud)  basket with purple sea pattern batik edging

ตระกร้ากระจูดบาติกลายทะเลพื้นม่วง /Hand-weaved bulrush (krajud)  basket with purple sea pattern batik edging
ภูเก็ต

ติดต่อร้านค้า

กล่องดินสอ / Pencil Case

กล่องดินสอ / Pencil Case
ตรัง

ติดต่อร้านค้า

ตระกร้ากระจูดบาติกลายทะเลพื้นฟ้า / Hand-weaved bulrush (krajud)  basket with blue sea pattern batik edging

ตระกร้ากระจูดบาติกลายทะเลพื้นฟ้า / Hand-weaved bulrush (krajud)  basket with blue sea pattern batik edging
ภูเก็ต

ติดต่อร้านค้า