ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระเป๋าผักตบชวา+บุผ้า / Lined water-hyacinth hand woven bag

กระเป๋าผักตบชวา+บุผ้า / Lined water-hyacinth hand woven bag
อ่างทอง

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าเจมส์บอนด์ ทรงกลม L / Circular Bag Size L

กระเป๋าเจมส์บอนด์ ทรงกลม L / Circular Bag Size L
อ่างทอง

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าเจมส์บอนด์ ทรงโค้ง L / Curved Bag Size L

กระเป๋าเจมส์บอนด์ ทรงโค้ง L / Curved Bag Size L
อ่างทอง

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ หลุยส์ข้างบุ๋ม /Sisal Hemp Hand-woven Bag

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ หลุยส์ข้างบุ๋ม / Sisal Hemp Hand-woven Bag
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า

ตะกร้าสาน / Water Hyacinth Wicker Basket

ตะกร้าสาน / Water Hyacinth Wicker Basket
ชัยนาท

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ระบาย / Sisal Hemp hand-woven Bag - Frilled

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ระบาย / Sisal Hemp hand-woven Bag - Frilled
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า

รองเท้าสานผักตบชวา / Water Hyacinth Wickerwok Shoes

รองเท้าสานผักตบชวา / Water Hyacinth  Wickerwork Shoes
ชัยนาท

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ลายห่วง / Sisal Hemp hand-woven Bag - Looped Pattern

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ลายห่วง / Sisal Hemp hand-woven Bag - Looped Pattern
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ คางหมูมีโบว์ / Sisal Hemp hand-woven Bag with Bow

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ คางหมูมีโบว์ / Sisal Hemp hand-woven Bag with Bow
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ไม่มีลาย / Sisal Hemp hand-woven Bag - Plain

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ไม่มีลาย / Sisal Hemp hand-woven Bag - Plain
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าป่านศรนารายณ์ เป้จีบ / Sisal Hemp hand-woven ฺBackpack

กระเป๋าป่านศรนารายณ์ เป้จีบ / Sisal Hemp hand-woven ฺBackpack
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า

ทุเรียนเล็กการะบูร / Kamphor (Durian Design Packaging - small)

ทุเรียนเล็กการะบูร/ Kamphor (Durian Design Packaging - small)
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า