ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

ถุงผ้าขาวม้าผสมฝ้ายพิมพ์ลาย / Cotton-Mixed Pha Khao Ma Cloth Bag with Printed Patterns

ถุงผ้าขาวม้าผสมฝ้ายพิมพ์ลาย / Cotton-Mixed Pha Khao Ma Cloth Bag with Printed Patterns
ปทุมธานี

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าป่านศรนารายณ์ ปทุมธานี / Sisal Hemp Bag Pathumthanee

กระเป๋าป่านศรนารายณ์ ปทุมธานี / Sisal Hemp Bag Pathumthanee
ปทุมธานี

ติดต่อร้านค้า

เสื่อดอกสร้อย สีฟ้า / Mat - light blue

เสื่อดอกสร้อย สีฟ้า น้ำหนัก 1800g 107x207 / Mat - light blue Weight 2800g 107x207 cm
ปราจีนบุรี

ติดต่อร้านค้า

เสื่อจากต้นกก ตอนเดียว / Woven Reed Mat - Single (Brown Weight 1400g 77x210cm)

เสื่อจากต้นกก ตอนเดียว สีน้ำตาล น้ำหนัก 1400g 77x210cm./ Woven Reed Mage - Single (Brown Weight 1400g 77x210cm)
ปราจีนบุรี

ติดต่อร้านค้า

เสื่อจากต้นกก สองตอน / Woven Reeds Mat - Two Parts

เสื่อจากต้นกก สองตอน น้ำตาลเข้มขอบแดง น้ำหนัก 2900g 115x210cm / Woven Reeds Mat - Two Parts Dark Brown with Red Borders Weight 2900g 115x210cm
ปราจีนบุรี

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าใส่เครื่องอาบน้ำ / Toiletries Bag

กระเป๋าใส่เครื่องอาบน้ำ จากเสื่อจากต้นกก / Toiletries Bag made from woven reeds mat
ปราจีนบุรี

ติดต่อร้านค้า

รองเท้า / Shoes

รองเท้า จากเสื่อต้นกก / Shoes made from woven reeds
ปราจีนบุรี

ติดต่อร้านค้า

กล่องทิชชู / Tissue Box

กล่องทิชชู จากต้นกก น้ำหนัก 400g 13.5x25.5x20 cm / Tissue Box made from reeds Weight 400g 13.5x25.5x20cm
ปราจีนบุรี

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าสะพายข้างสีแดงดำ / Shoulder Bag - Red+Black

กระเป๋าสะพายข้างสีแดงดำ จากเสื่อจากต้นกก น้ำหนัก 600g 15x45x43(รวมสาย) / Shoulder Bag - Red+Black Made from wovenreed mat Weight 600g 15x45x43cm (including straps)
ปราจีนบุรี

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าสะพายข้าง / Shoulder Bag

กระเป๋าสะพายข้าง น้ำหนัก 200g 46x69cm (รวมสาย) / Shoulder Bag Weight 200g 46x69cm (including straps)
ปราจีนบุรี

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าสะพายข้างสีดำ / Shoulder Bag - Black

กระเป๋าสะพายข้างสีดำ จากเสื่อจากต้นกก น้ำหนัก 600g 15.5x44x49 cm(รวมสาย) / Shoulder Bag - Black made from woven reed mat Weight 600g 15.5x44x49cm (including straps)
ปราจีนบุรี

ติดต่อร้านค้า

กระเป๋าสะพายข้างสีแดง / Shoulder Bag - Red

กระเป๋าสะพายข้างสีแดง จากเสื่อจากต้นกก น้ำหนัก 500g 15x43x70(รวมสาย) / Shoulder Bag - Red made from Reed-woven Mat Weight 500g 15x43x70cm (including straps)
ปราจีนบุรี

ติดต่อร้านค้า