ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

หมวกสานสีเทา

หมวกสานสีเทา
นราธิวาส

ติดต่อร้านค้า

หมวกกอปิเยาะ

94.045.001B 94 : ปัตตานี 045 : กลุ่มอัลอิสลาม 001 : หมวกกอปิเยาะ น้ำหนัก : 300
ปัตตานี

ติดต่อร้านค้า

หมวกกอปิเยาะ มีลายปัก

94.045.002B 94 : ปัตตานี 045 : กลุ่มอัลอิสลาม 002 : หมวกกอปิเยาะ มีลายปัก กลุ่ม : แปรรูป น้ำหนัก : 300
ปัตตานี

ติดต่อร้านค้า

เนคไท

92.040.009B 92 : ตรัง 002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 009 : เนคไท กลุ่ม : แปรรูป น้ำหนัก : 200
ตรัง

ติดต่อร้านค้า

ผ้าพันคอทอ

92.040.006B 92 : ตรัง 002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 006 : ผ้าพันคอทอ กลุ่ม : แปรรูป น้ำหนัก : 
ตรัง

ติดต่อร้านค้า