ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

หมวกป่านศรนารารย์ ทรงปานามา / Sisal Hemp hand-woven Hat - Panama style

76.049.008B 76 : เพชรบุรี 049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์ 008 : หมวกป่านศรนารารย์ ทรงปานามา กลุ่ม : แปรรูป น้ำหนัก 500 กรัม 76 : Phetchburi Province 049 :Sisal Hemp Weavers Group 008 : Sisal Hemp hand-woven Hat - Panama style Category : Fabrics & Apparel Weigh...
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า

หมวกแก๊ปป่านศรนารารย์ / Sisal Hemp hand-woven Cap

หมวกแก๊ปป่านศรนารารย์ / Sisal Hemp hand-woven Cap
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า

หมวกป่านศรนารายณ์มีดอกไม้ / Sisal Hemp hand-woven Hat with Flowers

หมวกป่านศรนารายณ์มีดอกไม้ / Sisal Hemp hand-woven Hat with Flowers
เพชรบุรี

ติดต่อร้านค้า

ผ้าขาวม้า / Pha Khao Ma Multi-purpose Cloth

ผ้าขาวม้า / Pha Khao Ma Multi-purpose Cloth
พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อร้านค้า

ผ้าทอโบราณลาวเวียง เนินขาม / Hand-woven Ancient Style Fabric - Lao Vieng Nuern Kham

ผ้าทอโบราณลาวเวียง เนินขาม / Hand-woven Ancient Style Fabric - Lao Vieng Nuern Kham
ชัยนาท

ติดต่อร้านค้า

ผ้าทอลายช่อใบมะขาม / Woven Frbric - Tamarind Leaves Pattern

ผ้าทอลายช่อใบมะขาม / Woven Frbric - Tamarind Leaves Pattern
ชัยนาท

ติดต่อร้านค้า

ผ้าทอลายช่อใบมะขาม / Woven Fabric - Tamarind Leaves Pattern

ผ้าทอลายช่อใบมะขาม / Woven Fabric - Tamarind Leaves Pattern
ชัยนาท

ติดต่อร้านค้า

ผ้าทอลายช่อใบมะขาม / Woven Fabric - Tamarind Leaves Pattern

ผ้าทอลายช่อใบมะขาม / Woven Fabric - Tamarind Leaves Pattern
ชัยนาท

ติดต่อร้านค้า