ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

รองเท้าสานผักตบชวา / Water Hyacinth Wickerwok Shoes

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา

ชัยนาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

18.040.001B
18 : ชัยนาท
040 : กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา
001 : รองเท้าสานผักตบชวา
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 100 กรัม
ขนาด 8x27x8

18 : Chainart Province
040 : Hyacint Handicraft Group
001 : Water Hyacinth  Wickerwork Shoes
Category : Gifts & Decorative Item
Weight 100g
Size 8x27x8 cm

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา

ชัยนาท

ที่อยู่:
คุณจรวยพร เกิดสม