ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

รองเท้าสานผักตบชวา

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา

ชัยนาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

18.040.001B
18 : ชัยนาท
040 : กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา
001 : รองเท้าสานผักตบชวา
กลุ่ม : แปรรูป

น้ำหนัก 100 กรัม

8x27x8

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา

ชัยนาท

ที่อยู่:
คุณจรวยพร เกิดสม