ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

กระเป๋าถือผ้าขาวม้า เล็ก

นุชบา

อำนาจเจริญ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

37.017.010B
37 : อำนาจเจริญ
017 : นุชบา
010 : กระเป๋าถือผ้าขาวม้า เล็ก
กลุ่ม : แปรรูป

น้ำหนัก : 90 กรัม

1.5x20x36

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

นุชบา

อำนาจเจริญ

ที่อยู่:
100 หมู่ 1 ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
Line: