ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระเป๋าเจมส์บอนด์ ทรงโค้ง L / Curved Bag Size L

กลุ่มจักสานผักชวาบ้านบางตาแผน

อ่างทอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

15.054.002B
15 : อ่างทอง
054 : กลุ่มจักสานผักชวาบ้านบางตาแผน
002 : กระเป๋าเจมส์บอนด์ ทรงโค้ง L
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 

15 : Angthong
054 : Baan Bang Ta Phan Water Hyacinth Basketry Group
002: Curved Bag Size L
Category : Gifts & Decorative Item
Weight :

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มจักสานผักชวาบ้านบางตาแผน

อ่างทอง

ที่อยู่:
คุณวันเพ็ญ