ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

กระเป๋าหูรูดเล็ก / Small Draw String Bag

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

92.040.003B
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
003 : กระเป๋าหูรูดเล็ก
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 200
92 : Trang Province
002 : Na Muen Sri Weavers Community Enterprise
003 : Small Draw String Bag
Category : Crafts & Souvenirs
Weight : 200

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง