ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าพันคอทอ / Woven Scarf

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

92.040.006B
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
006 : ผ้าพันคอทอ
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 

92 : Trang Province
002 : Na Muen Sri Woven Fabric Community Enterprise
006 : Woven Scarf
Category : Clothing & Apparel
Weight :

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง