ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

เนคไท /Neck Tie

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

92.040.009B
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
009 : เนคไท
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 200

92 : Trang Province
002 : Na Muen Sri  Weavers Community Enterprise
009 ; Neck Tie
Category : Clothing and apparel
Weight : 200

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง