ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระเป๋าหูรูดใหญ่ / Large Drawstring Bag

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

92.040.002B
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
002 : กระเป๋าหูรูดใหญ่
002 : Large Drawstring Bag
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 400

92 : Trang Province
002 : Na Muen Sri Weavers Community Enterprise
002 : Large Drawstring Bag
Category : Gifts & Decorative Items
Weight : 400

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง