ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

ปลอกหมอน / Pillow Case

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

92.040.008B
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
008 : ปลอกหมอน
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 500

92 : Trang Province
002 : Na Muen Sri Weavers Community Enterprise
008 : Pillow Case
Category :  Household & Decorative Items
Weight : 500 

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง