ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

หมอนชะนี / Gibbon -Shaped Pillow

กล่มกาละแมโบราณ เชียงคำ

พะเยา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

23.043.001B
23 : ตราด
043 : ประชารัฐรักสามัคคีตราด
001 : หมอนชะนี
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 500

23 : Trad
043 : Trad Pracharath Rak Samakkee
001 : Gibbon-Shaped Pillow
Category : Processed product
Weight : 500g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กล่มกาละแมโบราณ เชียงคำ

พะเยา