ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

พัด

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา

นครศรีธรรมราช

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

80.044.007B
80 : นครศรีธรรมราช
044 : กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา
007 : พัด
กลุ่ม : แปรรูป

น้ำหนัก : 300

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา

นครศรีธรรมราช

ที่อยู่:
คุณบุญยานุช ชูสุวรรณ