ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

พัด / Hand Fan

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา

นครศรีธรรมราช

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

80.044.007B
80 : นครศรีธรรมราช
044 : กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา
007 : พัด
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 300g

80 : Nakorn Sritammarath Province
044 : Dok Mai Pradit Pradub Yan Lipao Group
007 : Hand Fan 
Category : Crafts & Souvenirs
Weight : 300g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา

นครศรีธรรมราช

ที่อยู่:
คุณบุญยานุช ชูสุวรรณ