ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

หมวกกอปิเยาะ มีลายปัก / Kofiyah Islamic Cap (embroidered)

กลุ่มอัลอิสลาม

ปัตตานี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

94.045.002B
94 : ปัตตานี
045 : กลุ่มอัลอิสลาม
002 : หมวกกอปิเยาะ มีลายปัก
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 300

94 : Pattani Province
045 : Al Islam Group
002 : Kofiyah Islamic Cap (embroidered)
Category : Clothing & Apparel
Weight  300g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอัลอิสลาม

ปัตตานี