ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ลิปมัน น้ำมันรำข้าวสังข์หยด / Lip Balm - Sang Yod Bran Oil

วิชชาลัยรวงข้าว

พัทลุง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

94.047.002B
94 : พัทลุง
047 : วิชชาลัยรวงข้าว
002 : ลิปมัน น้ำมันรำข้าวสังข์หยด
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 10 กรัม

94 : P้hathalung Province
047 : Vichalai Rueng Khao
002 : Lip Balm - Sang Yod  Bran Oil
Category : Processed Herbal Non-Food Product
Weight : 10g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิชชาลัยรวงข้าว

พัทลุง