ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

หมวกผ้าขาวม้า ปีกใหญ่ / Pha Khao Ma Hat - Wide Rim

วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์

ปทุมธานี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

13.049.005B
13 : ปทุมธานี
049 : วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์
005 : หมวกผ้าขาวม้า ปีกใหญ่
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 20 กรัม

13 : Pathumthanee Province
049 : Cotton Design Community Enterprise
005 : Pha Khao Ma Hat - Wide Rim
Category : Clothing & Apparel
Weight 20g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์

ปทุมธานี

ที่อยู่:
คุณวรเทพ ลิมติยะโยธิน