ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

หมวกผ้าขาวม้า ปีกใหญ่

วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์

ปทุมธานี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

13.049.005B
13 : ปทุมธานี
049 : วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์
005 : หมวกผ้าขาวม้า ปีกใหญ่
กลุ่ม : แปรรูป

น้ำหนัก : 20 กรัม

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์

ปทุมธานี

ที่อยู่:
คุณวรเทพ ลิมติยะโยธิน