ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

ถุงผ้าขาวม้าผสมฝ้ายพิมพ์ลาย / Cotton-Mixed Pha Khao Ma Cloth Bag with Printed Patterns

วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์

ปทุมธานี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

13.049.001B
13 : ปทุมธานี
049 : วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์
001 : ถุงผ้าขาวม้าผสมฝ้ายพิมพ์ลาย
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 20 กรัม

13 : Pathumthanee Province
049 : Cotton Design Community Enterprise
001 : Cotton-mixed Pha Khao Ma Cloth Bag with Printed Patterns
Category : Gifts & Decorative Items
Weight : 20 g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจชุมชน คอตตอนดีไซน์

ปทุมธานี

ที่อยู่:
คุณวรเทพ ลิมติยะโยธิน