ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

ถุงผ้าบาติก ใบใหญ่ / Batik Cloth Bag - large

กลุ่มบาติก เดอ นารา ปัตตานี

ปัตตานี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

94.046.001B
94 : ปัตตานี
046 : กลุ่มบาติก เดอ นารา ปัตตานี
001 : ถุงผ้าบาติก ใบใหญ่
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 20 กรัม

94 : Pattani Province
046 : The Nara Pattani Batik Group
001 : Batik Cloth Bag - large
Category : Gifts & Decorative Items
Weight 20g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มบาติก เดอ นารา ปัตตานี

ปัตตานี

ที่อยู่:
คุณรอวียะ หะยียามา