ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระเป๋าป่านศรนารายณ์ เป้จีบ / Sisal Hemp hand-woven ฺBackpack

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.001B
76 : เพชรบุรี
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
001 : กระเป๋าป่านศรนารายณ์ เป้จีบ เพชรบุรี
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 500 

76 ; Petchburi Province
049 : Sisal Hemp Weavers Group
001 : Sisal Hemp hand-woven ฺBackpack
Category: Gifts Decorative items
Weight 500g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี