ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ไม่มีลาย / Sisal Hemp hand-woven Bag - Plain

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.002B
76 : เพชรบุรี
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
002 : กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ไม่มีลาย เพชรบุรี
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 500 กรัม
 

76 ; Petchburi
049 : Sisal Hemp Weavers Group
002 :  Sisal Hemp hand-woven Bag - Plain
Category ; Gifts & Decorative Items
Weight : 500g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี