ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ คางหมูมีโบว์ / Sisal Hemp hand-woven Bag with Bow

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.003B
76 : เพชรบุรี
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
003 : กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ คางหมูมีโบว์ เพชรบุรี
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 400 กรัม
Weight: 400 g


76 : Phetchburi Province
049 : Sisal Hemp Weavers Group
003 :  Sisal Hemp hand-woven Bag with Bow
Group : Gifts & Decorative items
Weight: 400 g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี