ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ลายห่วง / Sisal Hemp hand-woven Bag - Looped Pattern

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.004B
76 : เพชรบุรี
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
004 : กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ลายห่วง เพชร
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 400 กรัม


76 : Phetchburi Province
049 : Sisal Hemp Weavers Group
004 :  Sisal Hemp hand-woven Bag - Looped Pattern
Category : Gifts & Decorative Items
Weight: 400g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี