ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ครีมทามือ นมแพะ / Goat Milk Hand Cream

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ภูเก็ต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

83.050.004B
83 : ภูเก็ต
83 : Phuket
050 : ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต
050 : Pracharath Rak Samakkee
004 : ครีมทามือ นมแพะ
004 : Goat Milk Hand Cream
กลุ่ม : แปรรูป
Group : Processed 

น้ำหนัก 70 กรัม
Weight: 70 g

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ภูเก็ต

ที่อยู่:
คุณไชยา