ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ระบาย

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.005B
76 : เพชรบุรี
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
005 : กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ระบาย เพชรบุรี
กลุ่ม : แปรรูป


น้ำหนัก 400 กรัม

 

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี