ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ระบาย / Sisal Hemp hand-woven Bag - Frilled

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.005B
76 : เพชรบุรี
005 : กระเป๋าจักสานป่านศรนารายณ์ ระบาย เพชรบุรี
กลุ่ม  แปรรูป
น้ำหนัก 400 กรัม

76 : Petchburi Province
049 : Sisal Hemp Weavers Group
005 : Sisal Hemp hand-woven Bag - Frilled
Category : Gifts & decorative items
Weight : 400g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี