ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ครีมขัดผิวสับปะรด

วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต

ภูเก็ต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

83.002.004B
83 : ภูเก็ต
002 : วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต
004 : ครีมขัดผิวสับปะรด
กลุ่ม : แปรรูป

น้ำหนัก 200 กรัม 

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต

ภูเก็ต