ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ครีมขัดผิวสับปะรด / Pineapple Body Scrub

วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต

ภูเก็ต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

83.002.004B
83 : ภูเก็ต
83 : Phuket
002 : วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต
002 ; Phuket Pineapple Social Enterprise
004 : ครีมขัดผิวสับปะรด
004 : Pineapple Body Scrub
กลุ่ม : แปรรูป
Category : Processed

น้ำหนัก 200 กรัม 

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต

ภูเก็ต