ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

หมวกแก๊ปป่านศรนารารย์ / Sisal Hemp hand-woven Cap

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.007B
76 : เพชรบุรี
76 : Phetchburi
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
049 : Sisal Hemp Weavng Group
007 : หมวกแก๊ปป่านศรนารารย์
007 : Sisal Hemp hand-woven Cap
กลุ่ม : แปรรูป
Category : Fabricated

น้ำหนัก 400 กรัม

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี