ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

หมวกป่านศรนารารย์ ทรงปานามา / Sisal Hemp hand-woven Hat - Panama style

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.008B
76 : เพชรบุรี
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
008 : หมวกป่านศรนารารย์ ทรงปานามา
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก 500 กรัม

76 : Phetchburi Province
049 :Sisal Hemp Weavers Group
008 : Sisal Hemp hand-woven Hat - Panama style
Category : Fabrics & Apparel
Weight : 500 g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี