ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

หมวกป่านศรนารารย์ ทรงปานามา

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

76.049.008B
76 : เพชรบุรี
049 : กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์
008 : หมวกป่านศรนารารย์ ทรงปานามา
กลุ่ม : แปรรูป

น้ำหนัก 500 กรัม

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่มอาชีพจักสานป่านศรนารายณ์

เพชรบุรี

ที่อยู่:
คุณณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี