ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สบู่สับปะรด / Pineapple Soap

วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต

ภูเก็ต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

83.002.001B
83 : ภูเก็ต
83 : Phuket
002 : วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต
002 : Phuket Pineapple Social Enterprise
001 : สบู่สับปะรด
001 : Pineapple Soap
001 : Pineapple Soap
กลุ่ม : แปรรูป
Category : Processed

น้ำหนัก : 110
Weight 110 g

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต

ภูเก็ต