ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สบู่สับปะรด

วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต

ภูเก็ต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

83.002.001B
83 : ภูเก็ต
002 : วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต
001 : สบู่สับปะรด
กลุ่ม : แปรรูป

น้ำหนัก : 110

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนสับปะรดภูเก็ต

ภูเก็ต