ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

กล่องดินสอ / Pencil Case

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

92.040.001B
92 : ตรัง
002 : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
001 : กล่องดินสอ
กลุ่ม : แปรรูป
น้ำหนัก : 200

92 : Trang Province
002 ; Na Muen Sri Weavers Cummunity Enterprise
001 : Pencil Case
Category : Crafts & Souvenirs
Weight : 200 g

FOR ASSISTANCE IN CONTACTING VENDOR
Email: paitoon@prsthailand.com

ติดต่อร้านค้า

ชื่อร้าน

กลุ่ม ทอผ้านาหมื่นศรี

ตรัง

ที่อยู่:
119 หมู่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง