เทศกาลกินปลาทู ครั้งที่ 20 ตอน “ปลาทูนอกเข่ง ถึงจะเก่งแต่ไม่ลืมความเป็นไทย” ระหว่างวันที่ 8 ถึง 17 ธันวาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม สนับสนุนการประกอบอาชีพการทำประมงและธุรกิจการแปรรูปอาหารทะเล และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้มีรายได้สิ่งสำคัญที่มาแล้วจะได้รู้จัก เบเกอร์ปลาทูที่ไม่มีที่ในมาก่อน ของร้านอาหาร...อ่านต่อ

เปิดร้านค้าประชารัฐพัทลุง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด นำสินค้าท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง โดยเน้นผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งของกิน ของใช้ เเละสินค้าOTOP ร้านค้าตั้งอยู่ที่ปั๊ม PT ถนนเอเชียฝั่งขาเข้า ซึ่งถือว่าเป็นร้านค้าของชาวพัทลุงที่จะสร้างเเบรนด์ให้กับจังหวัดพัทลุงต่อไป

เปิดร้านค้าประชารัฐพัทลุง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด นำสินค้าท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง โดยเน้นผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งของกิน ของใช้ เเละสินค้าOTOP ร้านค้าตั้งอยู่ที่ปั๊ม PT ถนนเอเชียฝั่งขาเข้า ซึ่งถือว่าเป็นร้านค้าของชาวพัทลุงที่จะสร้างเเบรนด์ให้กับจังหวัดพัทลุงต่อไป...อ่านต่อ
06/11/2560

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 6 หน่วยงาน สร้างความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล ให้โรงครัว ร้านอาหารในโรงพยาบาลปรุงอาหารจากผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชน สร้างรายได้ให้เกษตรกร

สธ.ผนึกกำลัง 6 หน่วยงาน สร้างทุก รพ.เป็น 'รพ.อาหารปลอดภัย' ภายในปี 61 กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 6 หน่วยงาน สร้างความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล ให้โรงครัว ร้านอาหารในโรงพยาบาลปรุงอาหารจากผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชน สร้างรายได้ใ...อ่านต่อ
06/11/2560