“ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยร่วมกับประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี” เดินเครื่องขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสระบุรี” ให้แก่ผู้นำและสมาชิก 6 ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย......อ่านต่อ
21/02/2561

งานตรุษจีนเยาวราชประจำปี 2561

บรรยากาศ "งานตรุษจีนเยาวราชประจำปี 2561" ฉลองปีนักษัตรปีจอ ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ ณ ถนนเยาวราช ที่ผ่านมา เต็มไปด้วยผู้คนลูกหลานชาวจีนในประเทศไทยเเละประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ร่วมสืบสานเเละสัมผัสบรรยากาศเป็นมงคล ในงานประเพณีสำคัญของชาวจีนท้องถิ่นเยาวราช ภายใต้เเนวคิ......อ่านต่อ
12/02/2561

การเข้าร่วมการปาฐกถาในงานครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นตัวเเทนคุณ ฐาปน สิริวัฒนภักดี ในงานวาระครบรอบ 15 ปี ของการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้จัดนิทรรศการเพื่อเเสดงผลงานเเละศักยภ......อ่านต่อ
12/02/2561