ผลการดำเนินงานตลอดปี 2559 พร้อมทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานต่อไปในปี 2560

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ  พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน  คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ...อ่านต่อ
02/03/2560

“โออิชิ” ขานรับนโยบาย “ประชารัฐรักสามัคคีฯ” หนุนชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกรภูเก็ต จัดเทศกาล “Phuket Lobster Festival 2016 @OISHI GRAND”

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขานรับนโยบาย “ประชารัฐรักสามัคคีฯ” สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน นำร่องด้วยผลิตภัณฑ์จากชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกร จ.ภูเก็ต ผ่านโครงการ “Phuket Lobster Festival 2016"...อ่านต่อ
21/02/2560

ก.มหาดไทย ร่วมกับ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หนุนเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ นำร่องโครงการ "ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้"

กระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับ คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ   มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา  จัดโครงการ  “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้”  ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559...อ่านต่อ
21/02/2560