19/06/2560

ผลการประกวดผ้าขาวม้ารอบ 2


ผลการประกวดผ้าขาวม้ารอบ 2 โครงการผ้าขาวม้า ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย จำนวน 4 ประเภท

ประเภทรางวัล ผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ประจำชุมชน

รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 50,000 บาท

•กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม จ.น่าน     ชื่อผลงาน “ ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ ”

รางวัลรองชนะเลิศ 5 อันดับ รางวัลละ 10,000 บาท

•กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก จ.ร้อยเอ็ด     ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าสองวัฒนธรรม ”

•กลุ่มทอผ้าขาวม้าไทบรู จ.มุกดาหาร     ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าไทบรูหมักโคลนและย้อมสีธรรมชาติ ”

•กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงสว่าง จ.อุบลราชธานี     ชื่อผลงาน “ น้ำตกห้วยหลวง ”

•กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์     ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้า 9 เส้น ”

•กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน จ.ลำปาง     ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าสายน้ำแร่แจ้ซ้อน”

ประเภทรางวัล “วัตถุดิบธรรมชาติและสีธรรมชาติ”

รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 50,000 บาท

•กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน จ.หนองบัวลำภู   ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าคุณตุ่ย”

รางวัลรองชนะเลิศ 5 อันดับ รางวัลละ 10,000 บาท

•กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงสว่าง จ.อุบลราชธานี     ชื่อผลงาน “หนองบัวฮี”

•กลุ่มทอผ้าไหมหมื่นกุลา จ.ร้อยเอ็ด   ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าลายตาราง”

•กลุ่มทอผ้าบ้านพึ่งแดด จ.มุกดาหาร   ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าย้อมคราม”

•กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านป่าก้าว จ.อุบลราชธานี     ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าบ้านป่าก้าว”

กลุ่มผ้าขาวม้าย้อมครามและแปรรูป จ.มุกดาหาร   ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้ามนต์เสน่ห์แห่งท้องทุ่ง”

ประเภทรางวัล “ผ้าขาวม้าแปรรูป”

รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 50,000 บาท

•กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย   ชื่อผลงาน “กระเป๋าลายผ้าขาวม้า”

รางวัลรองชนะเลิศ 5 อันดับ รางวัลละ 10,000 บาท

•กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์   ชื่อผลงาน “กระเป๋าผ้าขาวม้าอินเตอร์ ”

•กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์ จ.ปทุมธานี   ชื่อผลงาน “กระเป๋าผ้าฝ้ายใยบัวหลวง”

•กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านป่าปุ๊ จ.แม่ฮ่องสอน     ชื่อผลงาน ”ผ้าขาวม้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ”

•กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง     ชื่อผลงาน “ร่มจากผ้าขาวม้า”

กลุ่มบ้านคำโพนทอง จ.กาฬสินธุ์   ชื่อผลงาน “ชุดเอนกประสงค์”

ประเภทรางวัล “ผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์”

รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 50,000 บาท

•กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ จ.อุดรธานี   ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้า 7 สี”

รางวัลรองชนะเลิศ 5 อันดับ รางวัลละ 10,000 บาท

•กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรคึมมะอุ-สวนหม่อน จ.นครราชสีมา   ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าลายโน็ตดนตรี”

•กลุ่มทอผ้าไหมบ้านฮ่องแฮ่ (ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ) จ.ร้อยเอ็ด   ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าลายตาหม่อง”

•กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง   ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าลายดอกจิก”

•กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน จ.เชียงใหม่   ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าอินเตอร์”

•กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ จ.ร้อยเอ็ด   ชื่อผลงาน “ผ้าขาวม้าไฉไล”

 

คณะกรรมการตัดสิน

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง

คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร

คุณ อัมพวัน พิชาลัย

ผอ.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ

ดร.ขจิต สุขุม

ผอ.สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต

ผอ.ศูนย์สร้างสรรค์ ม.กรุงเทพ

คุณ ณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์

รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน

คุณ เพลินจันทร์ วิญญรัตน์

นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่

ผอ.สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ

คุณ นิติกร กรัยวิเชียร

ผอ.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน

หมายเหตุ   - ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  - ติดต่อสอบถามการรับรางวัลได้ที่ 02-018-2027