ข่าวสารแนะนำ

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
19/02/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

งานตรุษจีนเยาวราชประจำปี 2561

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
12/02/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

การเข้าร่วมการปาฐกถาในงานครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
12/02/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
09/02/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
09/02/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
09/02/2561

โครงการของเรา

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

ในวาระครบ 1 ปีของโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยนี้ ทางคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเเละประชารัฐ ได้จัดทำหนังสือรวมกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาตลอด 365 วันของโครงการดังกล่าวที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย "สานพลังประชารัฐ" เพื่อผลักดันเป้าหมายหลักในการเพิ่มรายได้ให้ชุมชน จึงได้เริ่มจัดโครงการ&......อ่านต่อ
19/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

มาร่วมกันสร้างสีสันให้เทศกาลสงกรานต์เมืองไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าขาวม้าในสไตล์คุณ ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทยอย่าง "เทศกาลสงกรานต์" ในปีนี้โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ได้ร่วมกันรณรงค์การใช้ผ้าขาวม้า ในการสวมใส่ในการเล่นน้ำคลายร้อนเพื่อเป็นการสืบการประเพณีไทยอย่างที่เคยมีมาในสมัยก่อน ในงา......อ่านต่อ
13/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

กิจกรรมร่วมสนุกส่งภาพถ่ายพร้อมติด HASHTAG หัวข้อที่ต้องการส่ง สามารถเข้าร่วมในโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย"  เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ตั้งเเต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2560  ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการกำหนดระยะเวลาการส่งเข้าประกวดเเล้ว ทางกรรมการได้ตัด......อ่านต่อ
12/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

กิจกรรมร่วมสนุกส่งภาพถ่ายพร้อมติด HASHTAG หัวข้อที่ต้องการส่ง สามารถเข้าร่วมในโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย"  เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ตั้งเเต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2560  ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการกำหนดระยะเวลาการส่งเข้าประกวดเเล้ว ทางกรรมการได้ตัด......อ่านต่อ
12/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

กิจกรรมร่วมสนุกส่งภาพถ่ายพร้อมติด HASHTAG หัวข้อที่ต้องการส่ง สามารถเข้าร่วมในโครงการ "ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย"  เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ตั้งเเต่วันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2560  ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการกำหนดระยะเวลาการส่งเข้าประกวดเเล้ว ทางกรรมการได้ตัด......อ่านต่อ
12/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน "ผ้าขาวม้า ผ้าสารพัน" ภายใต้โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ณ ลานเอเทรี่ยม 2 เซ็นทรัลเวิลด์ เป็๋นการจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดทางอินสตาเเกรม เเละการเดินเเ......อ่านต่อ
09/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

เมื่อวันที่ี 4 เมษายน 2560 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์เทศกาลงานสงกรานต์เเละรณรงค์การใช้ผ้าขาวม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยนำสินค้าจากแปรรูปจากผ้าขาวม้ามาประชาสัมพันธ์ โดยในงานนี้ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรร......อ่านต่อ
09/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนต่างๆ ของไทยจำนวนกว่า 30 ชุด ไปสู่เวทีเเฟชั่นระดับโลกบนรันเวย์ในงาน Amazon Fashion Week Tokyo 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญุี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20-25 มีนาคม 2560 โดยผลงานของดีไซเนอร์คุณลินดา เจริญลาภ......อ่านต่อ
09/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย

เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ได้จัดงานสัมนาเชิงปฎบัติการชุมชนผู้ผลิต (69 ชุมชนที่ได้เข้ารอบ) เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาการตลาดเเละผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการของโครงการมาบรรยายให้ความรู้ในด้านต่างๆ 7 หัวข้อ ได้เเก่ 1.การเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน โดยผู้ช่......อ่านต่อ
09/02/2561

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 โครงการผ้าขาวม้าหัตถศิลป์ไทย เริ่มดำเนินการคัดเลือกผ้าขาวม้าครั้งที่ 1  จากชุมชนผู้ผลิตจำนวน 502 ชุมชน  ณ Casean อาคาร CW Tower  เพื่อเฟ้นหาผ้าขาวม้าที่มีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นจากชุมชนทั่วประเทศ มาจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้มีชุมชนเป็นจำนวน......อ่านต่อ
06/02/2561

การระดมสมองและพลังใจ
จะทำให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้
และนี่คือจุดเริ่มตันของ “ประชารัฐ”

เกี่ยวกับประชารัฐ