ข่าวสารแนะนำ

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

เปิดเเล้วสำหรับเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
19/01/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

งานสมโภชพระอาราม 190 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
18/01/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561 

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
15/01/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
09/01/2561
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

สัมมนาประจำปีกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ครั้งที่ 2

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
25/12/2560
ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย

OTOP CITY 2017

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย
25/12/2560

โครงการของเรา

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ในงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เพื่อเฟ้นหาอัตลักษณ์ผ้าขาวม้าไทยในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อเสริมร......อ่านต่อ
09/01/2561

นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ ต่อยอดโครงการ สานพลังเพื่อบ้านเกิดเป็นปีที่สอง ส่งนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2...อ่านต่อ

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2

กลับมาอีกครั้งสำหรับโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2 ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  ในงานนี้ได้จัดพิธีปฐมนิเทศและเปิดโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 กันยายน ณ อาคาร CW TOWER โดยมีนักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นที่ 2 จา......อ่านต่อ
08/09/2560

มิติใหม่ของการบริโภคข้าวไทย

"พร้อมสี" มิติใหม่ของการบริโภคข้าวไทย วงจรการบริโภคข้าวในรูปเเบบใหม่ระดับครัวเรือนด้วย เครื่องสีข้าวครัวเรือน "พร้อมสี" จะช่วยสร้างทางขายใหม่ให้เป็นทางเลือกเเก่ชาวนาที่ปลูกข้าวอินทรีย์เเละข้าวสายพันธุ์พื้นถิ่นต่างๆ เครื่องสีข้าว "พร้อมสี" สามารถสั่งซื้อเครื่องสีข......อ่านต่อ
25/08/2560

โครงการลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้

โครงการ “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้” เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลายภาคส่วนที่มีเป้าหมายที่สร้างความมั่นคง เสริมสร้างการกินการอยู่ที่ดีขอลประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการพัฒนาระบบตลาด...อ่านต่อ
16/02/2560

โครงการ "ลำไย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่" โดยตำบลขัวมุง เชียงใหม่

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด ได้เริ่มการดำเนินการในระยะเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตร ของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง” ผู้ปลูกลำไยใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ...อ่านต่อ
16/02/2560

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

“ผ้าขาวม้า” เป็นผ้าท้องถิ่นของไทยที่มีมายาวนานกว่า 500 ปี เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมาช้านาน และมีหลายชุมชนที่ยึดถืออาชีพทอผ้าขาวม้าเพื่อเลี้ยงชีพมาหลายชั่วอายุคน  ผ้าขาวม้าของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านวัตถุดิบ ...อ่านต่อ
14/02/2560

การระดมสมองและพลังใจ
จะทำให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้
และนี่คือจุดเริ่มตันของ “ประชารัฐ”

เกี่ยวกับประชารัฐ