ข่าวสารแนะนำ

ประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี

ภูมิใจนำเสนอ "มังคุดพรีเมี่ยม"

ประชารัฐรักสามัคคี จันทบุรี
13/07/2560
ประชารัฐรักสามัคคี ภูเก็ต

ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต

ประชารัฐรักสามัคคี ภูเก็ต
13/07/2560
ประชารัฐรักสามัคคี ฉะเชิงเทรา

เปิดตลาดประชารัฐเก้ามณี

ประชารัฐรักสามัคคี ฉะเชิงเทรา
27/06/2560
ประชารัฐรักสามัคคี ขอนแก่น

ขอนแก่นพรีเมี่ยมบีฟ

ประชารัฐรักสามัคคี ขอนแก่น
27/06/2560
ประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี

ประมูลทุเรียนเมืองนนท์ แพงที่สุดในโลก

ประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี
27/06/2560

โครงการของเรา

โครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้วทั่วประเทศ

โครงการ “สานพลังเพื่อบ้านเกิด” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผู้นำการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ในแต่ละจังหวัดซึ่งมีประสบการณ์ มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา โดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ค......อ่านต่อ

โครงการลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้

โครงการ “ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้” เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลายภาคส่วนที่มีเป้าหมายที่สร้างความมั่นคง เสริมสร้างการกินการอยู่ที่ดีขอลประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการพัฒนาระบบตลาด...อ่านต่อ
16/02/2560

โครงการ "ลำไย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่" โดยตำบลขัวมุง เชียงใหม่

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด ได้เริ่มการดำเนินการในระยะเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตร ของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ ตำบลขัวมุง” ผู้ปลูกลำไยใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ...อ่านต่อ
16/02/2560

โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”

“ผ้าขาวม้า” เป็นผ้าท้องถิ่นของไทยที่มีมายาวนานกว่า 500 ปี เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมาช้านาน และมีหลายชุมชนที่ยึดถืออาชีพทอผ้าขาวม้าเพื่อเลี้ยงชีพมาหลายชั่วอายุคน  ผ้าขาวม้าของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านวัตถุดิบ ...อ่านต่อ
14/02/2560

การระดมสมองและพลังใจ
จะทำให้เราก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้
และนี่คือจุดเริ่มตันของ “ประชารัฐ”

เกี่ยวกับประชารัฐ